04/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

254

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).

Như Mẹ: Người đời thường thích được tôn vinh. Đối với Chúa Giêsu, khiêm nhường lại có giá trị hơn. Chính Chúa là Vua trời đất, nhưng đã hạ cố làm một con người thấp hèn, thậm chí chấp nhận chết ô nhục trên thập giá. Chúa hạ mình xuống, nên Chúa đã được Chúa Cha tôn lên. Chúng ta là loài thụ tạo, cần phải hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa.    

Với Mẹ: Chúa đã tự hạ xuống địa vị thấp hèn của con người để nâng con người lên, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sống khiêm hạ trước mặt người đời, đặc biệt luôn biết tôn vinh Chúa lên trên hết mọi sự và mọi loài.    

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ thật khiêm nhường khi xưng mình là nữ tỳ của Chúa, xin cầu bầu cho chúng con.   

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250