01/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

221

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi
được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng đã tỏ ra là người vừa khiêm nhường vừa tin tưởng vào Chúa Giêsu. Đức tin của ông đã làm cho Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn mà ra tay cứu chữa cho tôi tớ của ông. Chúng ta là con cái của Chúa, cũng cần phải học sống khiêm nhường và tin tưởng vào tình thương của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Cao Cả. Chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng chúng con, nhưng xin Chúa nói một lời, để tâm hồn của chúng con trở nên xứng đáng hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, chính Chúa Giêsu đã hạ cố ngự trong lòng Mẹ. Xin Mẹ giữ gìn tâm hồn chúng con luôn sạch tội để xứng đáng rước Chúa khi tham dự thánh lễ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250