31/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

226

“Người ấy lấy số tiền đi làm ăn buôn bán
và gây lời được năm yến khác” (Mt 25,16).

Như Mẹ: Chúa ban cho chúng ta không chỉ sự sống, mà còn những khả năng để chúng ta mưu sinh, phục vụ người khác, phát triển và làm mới con người mình mỗi ngày. Có những khả năng đã được chúng ta phát huy, nhưng cũng có những khả năng đang tiềm ẩn và chờ đợi chúng ta khám phá ra mà làm cho sinh hoa lợi.

Với Mẹ: Khi gặp thất bại, chúng con thường rơi vào tình trạng chán nản và thất vọng. Chúa đã ban cho chúng con những nén bạc là những khả năng, xin cho chúng con biết cậy dựa vào sức Chúa mà làm cho sinh lợi thêm nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ cho chúng con biết trọn niềm trông cậy và tín thác vào Chúa để làm lợi những yến bạc Chúa đã ban cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250