30/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

253

“Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa
cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).

Như Mẹ: Nhân cách con người được hình thành từ những năm tháng trong thời niên thiếu. Xét như một con người, Chúa Giêsu từ từ lớn lên về mọi phương diện. Ngài có một gia đình thật tuyệt vời. Ngày nay, nhiều em thiếu nhi không được cha mẹ chăm sóc và giáo dục đến nơi đến chốn, nên chúng dễ rơi vào hư hỏng.

Với Mẹ: Chúa đã sống hiếu thảo trong gia đình tại Nadaret. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn các thanh thiếu niên biết sống trọn đạo làm con Chúa và làm con trong gia đình. Và xin Chúa cũng ban ơn khôn ngoan cho các bậc phụ huynh để họ biết giáo dục con cái của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin nâng đỡ các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250