27/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

70
“Người khiển trách các ông
không chịu tin và cứng lòng” (Mc 16,14).

Như Mẹ: Các môn đệ đã ở bên cạnh Chúa khá lâu, chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa mà vẫn còn chưa hiểu, chưa tin Chúa thật sự. Còn chúng ta không trực tiếp thấy Chúa, thì chúng ta cần phải xin ơn Người soi sáng và nâng đỡ cho đức tin còn yếu kém của mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con xác tín rằng Chúa luôn ban ơn và tạo cơ hội giúp chúng con củng cố lòng tin vào Ngài. Xin tăng thêm đức tin cho chúng con, để từ đó chúng con dám mạnh mẽ, can đảm làm chứng cho tình yêu của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin giúp chúng con củng cố niềm tin của mình bằng cách luôn biết suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện cùng Chúa thường xuyên hơn.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250