25/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

196

LỄ TRUYỀN TIN                               Lc 1,26-38

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

Như Mẹ: Thánh Thần Thiên Chúa đã bao phủ lấy Mẹ Maria và làm cho Mẹ trở nên cung điện cho Con Chúa nhập thể làm người. Việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ đồng trinh là một mầu nhiệm, một tin vui cho loài người tội lỗi chúng ta. Ước gì Thánh Thần cũng bao phủ lấy mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Chúa đã thực hiện bao điều kỳ diệu cho Mẹ Maria, và qua Mẹ Maria, cho tất cả nhân loại chúng con. Xin Chúa tiếp tục thực thi thánh ý nhiệm mầu của Ngài trên mỗi người chúng con.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Đấng đầy ân sủng. Xin Mẹ cầu cùng Chúa tuôn đổ ân sủng của Chúa Thánh Thần trên hết thảy chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250