24/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

304

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông từ chốn cao vời
viếng thăm ta” (Lc 1,78).

Như Mẹ: Dân chúng đang lần bước trong bóng tối của tội lỗi, vì nguyên tổ bất tuân lệnh Thiên Chúa. Vốn nhân hậu và giàu lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho Vầng Đông xuất hiện và chiếu sáng thế giới để xua tan bóng đêm của sự chết, đó chính là Đức Giêsu. Người đã đến để đưa chúng ta về với Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa đã thương loài người tội lỗi chúng con. Chúng con biết rằng mình không xứng đáng lãnh nhận ân huệ này của Chúa, nhưng Chúa vẫn mãi mãi yêu thương chúng con. Chúng con quyết bước vào đường ánh sáng của Chúa để được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dắt dìu chúng con bước theo Chúa Giêsu là Ánh Sáng đích thực chiếu soi cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250