22/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

146
“Người gieo giống
đi ra gieo giống của mình” (Lc 8,5).
Như Mẹ: Từ "ra đi" cho ta suy tư: Ngôi Lời của Thiên Chúa ra đi từ cung lòng Thiên Chúa Cha, đi gieo Lời. Lời được gieo vào lòng chúng ta một cách quảng đại dù chúng ta có ý thức hay không. Chúng ta tin tưởng sẽ có những hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn chúng con thành thửa đất tốt, để Lời Chúa lớn lên. Xin cho chúng con biết nhổ đi những cỏ dại khỏi tâm hồn. Xin Chúa đổ xuống lòng chúng con ơn thánh để làm cho hạt giống Lời Chúa ngày càng lớn mạnh nơi cuộc đời chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, Mẹ đã đón nhận và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết để Lời Chúa mỗi ngày lớn lên trong tâm hồn và trong cuộc đời của mình.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250