20/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

215

“Nếu thế gian ghét anh em,
anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

Như Mẹ: Sống trong thế gian, người môn đệ thường bị thế gian ghét. Trước đó, thế gian cũng đã ghét Thầy Giêsu. Tại sao lại thế? Bởi vì Chúa Giêsu thường lên án những lối sống giả dối của thế gian. Thế gian không có gì là bền vững, thế gian sẽ qua đi hết. Chỉ có Chúa mới là Đấng không hề thay đổi. Muốn được sự sống đời đời, phải từ bỏ những gì thuộc về thế gian mà chọn lấy Chúa.

Với Mẹ: Chúa đã đến là để cứu những ai ở trong thế gian này. Xin Chúa lôi kéo chúng con đến với Chúa. Và xin cho chúng con tha thiết tìm kiếm những giá trị Nước Trời ngay khi còn sống ở trần gian này.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những cạm bẫy hiểm nguy của thế gian này.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250