20/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

69
“Sao các bà lại tìm Người Sống
ở giữa kẻ chết” (Lc 24,5).

Như Mẹ: Tội lỗi của con người đã được tẩy rửa bằng chính cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Từ đây ơn cứu độ của Chúa tuôn tràn trên toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Người đã chết, và Người đã chiến thắng tất cả để ban sức mạnh cho chúng ta trong cuộc chiến với sự dữ.
Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đã bán Chúa và đánh đổi hạnh phúc vĩnh cửu của mình cho sự dữ bằng những thứ đam mê vật chất thấp hèn. Chúa đã chịu chết, nhưng cũng đã sống lại. Xin Thần Khí Chúa đánh thức lương tâm còn mê ngủ trong lỗi lầm của chúng con, để thức tỉnh với lương tâm chân thành.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin cho mầu nhiệm vượt qua được ghi sâu vào lòng người tín hữu, để từ đó, họ trở nên nhân chứng cho Chúa Phục Sinh.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250