19/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

121
“Anh hãy theo tôi!
Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14).

Như Mẹ: Theo Chúa là một hành trình cả đời người. Không thể theo Chúa nửa vời! Theo Chúa cần có thái độ dứt khoát. Nhiều người tín hữu theo Chúa một cách can đảm, từ bỏ tất cả. Những người đó thật xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Ước gì chúng ta cũng trở nên những người môn đệ của Người.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin làm cho đức tin của chúng con nên vững mạnh. Chúng con cần có một đức tin mạnh mẽ, để dứt khoát từ bỏ cái tôi của chính mình, mà gắn bó với chính Chúa nhiều hơn nữa. Xin cho chúng con có tinh thần luôn sẵn sàng với lời mời gọi của Ngài!
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin đồng hành với các môn đệ của Chúa trên hành trình nơi dương thế này, để họ trung kiên theo Chúa đến trọn đời.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250