18/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

181

“Tất cả những gì của cha
đều là của con” (Lc 15,31).

Như Mẹ: Thiên Chúa là người cha nhân hậu, luôn thương yêu mọi người. Tình yêu của người cha đối với con cái là không có một giới hạn nào. Dù con cái hư hỏng, người cha vẫn không trách mắng, mà một lòng chờ đợi trong hy vọng là một ngày nào đó người con sẽ trở về. Quả thật, khi người con hư trở về, người cha đã vui mừng đón nhận. Người cha thật tuyệt vời.

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Cha biết rõ những bất toàn nơi con người chúng con. Xin Cha dủ thương kiện toàn con người chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã luôn sống trọn tình con thảo với Cha. Xin Mẹ dạy chúng con biết cách sống trung tín với Cha, nếu có sa ngã thì biết mau tìm về với Cha để được thứ tha.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250