16/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

221

“Đúng thế, ông Êlia đến
và sẽ chỉnh đốn mọi sự” (Mt 17,11).

Như Mẹ: Nhân loại ngày hôm nay đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng về nhiều phương diện, như: kinh tế, xã hội, văn hoá, đạo đức, tôn giáo... Những trật tự xã hội hay các giá trị đạo đức truyền thống nay bị đảo lộn. Những thay đổi đó ảnh hưởng đến niềm tin của con người vào Thiên Chúa. Để lập lại những giá trị cao đẹp và bền vững, con người cần quay về với Thiên Chúa, là nguồn mạch của mọi sự.

Với Mẹ: Vì yêu thương loài người, Cha đã sai Con Một xuống trần gian để xây dựng lại những gì đã bị sụp đổ, tìm lại những gì đã mất. Xin cho lòng trí con người được biến đổi sao cho nên thánh thiện hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ đã thông phần vào đau khổ của Chúa Giêsu. Xin Mẹ nâng đỡ và cứu giúp những người khổ đau.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250