13/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

365

“Anh em biết Thầy…
anh em sẽ biết Cha Thầy” (Ga 14,7).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã đến và mặc khải cho chúng ta được biết Thiên Chúa qua lời nói, hành động của Người. Một khi chúng ta tin nhận Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thì chúng ta cũng tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ Thiên Chúa ban cho thế gian để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha hằng sống, xin Chúa cho chúng con can đảm biểu lộ niềm tin của mình vào Chúa và nhận biết Chúa Cha là Đấng hằng yêu thương quan phòng đến chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, hôm nay là đúng 100 năm Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Mẹ năm xưa mà siêng năng lần hạt Mân Côi hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250