13/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

265

“Có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ” (Mc 2,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã hạ mình xuống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Tình thương của Người được mở rộng cho mọi người, ngay cả người thu thuế và tội lỗi, những người được xếp hạng thấp nhất trong xã hội. Người đến là để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối, chứ không phải là để lên án họ.

Với Mẹ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Xin Chúa làm cho con người ngày nay thấy được tình trạng tội lỗi của mình mà chạy đến với lòng thương xót vô bờ bến của Chúa, để được Chúa chữa lành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin cầu khẩn cùng Thiên Chúa biến đổi những ai đang sống trong tình trạng cứng lòng tin, u mê, lầm lạc và tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250