12/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

225

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi,... anh em sẽ làm được mọi sự” (Mt 17,20).

Như Mẹ:Nếu anh em có được lòng tin lớn bằng hạt cải, anh em sẽ làm được mọi sự.” Quả thật, chỉ có đức tin vào Chúa mới giúp chúng ta đứng vững trong mọi tình huống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống đức tin ấy, khi đó ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc thật sự. Có đức tin là có tất cả, mất đức tin là chẳng còn gì. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng giữ vững đức tin.

Với Mẹ: Khi gặp phải gian nan đau khổ, chúng con thường lo âu sợ hãi, đức tin như bị chao đảo! Trong mọi hoàn cảnh, xin Chúa cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa đang hiện diện bên cạnh và luôn đồng hành cùng với chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng con để chúng con có thể dấn thân làm những điều Chúa muốn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250