11/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

162
Có người quỳ nói với Chúa Giêsu:
“Xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm” (Mt 17,15).

Như Mẹ: Có thứ bệnh kinh phong về thể lý, cũng có thứ bệnh kinh phong về tâm hồn. Ai không cần đến lòng thương xót của Chúa, đó là người bị bệnh kinh phong về tâm hồn. Theo bản tính tự nhiên, ai cũng có bệnh tâm hồn cả, nghĩa là ai cũng có tội. Chúng ta cần được Chúa xót thương tha thứ, thì mới được chữa cho khỏi.
Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, nhân loại ngày hôm nay đang rơi vào tình trạng sống không cần có Chúa, xin làm cho họ biết nhận ra bệnh tình của mình, mà chạy đến với lòng thương bao la của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin cho những ai đang sống trong vô cảm, biết tìm đến với Chúa là Cha yêu thương.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250