09/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

163

Đức Giêsu nói: "Con Người làm chủ ngày sabát" (Lc 6,5).

Như Mẹ: Các người Pharisêu chất vấn Đức Giêsu về việc các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày sabát. Với họ, đây là việc không được phép làm vì vi phạm luật ngày sabát. Thực ra, luật ngày sabát không quy tội cho những hành động nhỏ nhặt như vậy. Những hành động này là do con người tự đưa ra khi giải thích luật. Tinh thần của luật là để giúp con người sống tốt trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

Với Mẹ: Luật của Chúa là để giúp con người sống tốt hơn, là để phục vụ con người chứ không phải để giết chết. Xin Chúa cho chúng con sống giới luật yêu thương đối với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ dạy chúng con biết để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250