09/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

187
          Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ  Lc 2,41-51
Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu:
“Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây
đang phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48).
Như Mẹ: Chúa ở lại Đền thờ và trao đổi với các thầy khôn ngoan về lời của Cha trong Kinh Thánh, đồng thời là để lo bổn phận của mình ở nhà của Cha Người. Đức Mẹ và thánh Giuse không hiểu việc Chúa Giêsu ở lại Đền thờ để làm cái gì, khiến cho cha mẹ lo lắng tìm kiếm Con suốt ba ngày trời!
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa để làm Mẹ của chúng con. Xin cho chúng con luôn hướng nhìn lên Mẹ, biết noi gương Mẹ mà giữ tâm hồn cho sạch tội, để xứng đáng là ngôi nhà cho Chúa ngự.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin dạy chúng con biết yêu Chúa Cha và Chúa Giêsu bằng con tim của Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250