08/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

143

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi,
bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15).

Như Mẹ: Đức Giêsu là chàng rể. Người là niềm vui và hạnh phúc của khách dự tiệc cưới. Mỗi người chúng ta là một khách mời dự tiệc cưới. Khi Chúa Giêsu còn ở lại trần gian, các môn đệ tràn ngập niềm vui. Nhưng “khi chàng rể bị đem đi rồi”, nhân loại ngóng chờ Người lại đến. Trong khi chờ đợi, mỗi người khách cần chuẩn bị tâm hồn mình bằng những việc như ăn chay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần sẵn sàng chờ đón Chúa, bằng việc dấn thân phục vụ tha nhân, và luôn sống trong niềm vui vì xác tín rằng Chúa đang hiện diện và nâng đỡ chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng, xin giúp chúng con biết xây dựng cuộc sống nơi trần gian này với tâm hồn tỉnh thức và sẵn sàng trong khi chờ ngày Chúa quang lâm.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250