05/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

86
“…Tôi đã thấy anh rồi…” (Ga 1,48).
Như Mẹ: Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn con người. Hôm nay, Chúa lại nhắc cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy nhớ rằng trong mọi suy nghĩ và việc làm của chúng ta, Chúa đều thấy cả. Vì thế hãy chú ý đến từng suy nghĩ và việc làm của chúng ta sao cho công chính, xứng đáng là con cái Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình đang sống trước sự hiện diện của Chúa và luôn tin rằng Chúa thấu tỏ lòng khát khao nên thánh của chúng con. Xin Chúa hoàn tất nơi chúng con những gì Người đã khởi sự và đặt để nơi cuộc đời của chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, cuộc đời này nhiều cạm bẫy. Xin Mẹ giơ tay che chở chúng con tránh những chướng ngại của cuộc đời. Nhờ đó chúng con luôn an vui dưới ánh mắt nhân từ của Chúa.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250