04/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

142

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,32).

Như Mẹ: Trước nhan Chúa, tất cả loài người chúng ta đều là tội nhân. Người Pharisêu cũng là tội nhân, nhưng họ lại không nhận ra điều đó, mà cứ tự cho mình là người công chính. Khi tự cho mình là người công chính, thì họ không cần đến lòng thương xót của Chúa nữa. Chúa Giêsu lên án thái độ đó của người Pharisêu.

Với Mẹ: Chúa giàu lòng xót thương, sẵn sàng tha thứ cho những kẻ có tội biết ăn năn sám hối. Chúa đến trần gian này là để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Xin Chúa cho những ai đang sống trong chai lì tội lỗi biết trở về với Chúa để được ơn thứ tha.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ rất mực từ nhân. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống khiêm nhường.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250