31/07/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

193
Ai có tai thì nghe” (Mt 13,43).
Như Mẹ: Trong Tin Mừng, có nhiều lần Chúa dùng câu nói: “ai có tai thì nghe”. Phải chăng Chúa muốn nói: đôi tai của chúng ta được ban không chỉ để nghe âm thanh tự nhiên, nhưng còn nhận ra ý nghĩa, giai điệu của âm thanh thiêng liêng nữa. Chúa muốn chúng ta luyện tập mỗi ngày để có được sự nhạy bén thiêng liêng, nhờ đó chúng ta có khả năng nghe ra Lời Chúa. Nhờ nghe Lời, chúng ta biết được đường ngay.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nghe được điều Chúa muốn nói với chúng con ngang qua các dấu chỉ, các biến cố, các sự kiện và đặc biệt trong Kinh Thánh, rồi từ đó vui sống những giá trị cao đẹp với xác tín vững vàng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ nâng đỡ và giúp sức những người đang thực thi quyền bính trong xã hội cũng như trong Giáo Hội biết lắng nghe theo lẽ phải mà giúp dân.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250