30/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

98
“Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8).
Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Nếu không có ơn ban và sự trợ lực của Thánh Thần thì chúng ta không thể biết gì về Thiên Chúa. Người thật sự không thể thiếu trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta, nhất là trên hành trình rao truyền Tin Mừng cứu độ, chúng ta lại càng cần Người hướng dẫn và che chở trước biết bao sóng gió và cạm bẫy của satan.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhạy cảm với ơn Chúa Thánh Thần để những gì Chúa ban cho chúng con không trở nên vô hiệu, và giúp chúng con chu toàn sứ mạng tông đồ trên hành trình dương thế này.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh được hiệp thông với nhau trong cùng một Thánh Thần.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250