29/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

194

Ông Gioan là người công chính thánh thiện”
(Mc 6,20).

Như Mẹ: Ông Gioan đến để làm chứng cho sự thật, và ông sống thật công chính thánh thiện. Ngay cả tên vua Hêrôđê, dù bất chính, cũng phải công nhận tư cách sống của ông Gioan. Điều này được chứng minh qua việc ông đã can đảm phản đối lối sống vô luân của vua Hêrôđê, cho dù phải mất mạng.

Với Mẹ: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn biết sống theo sự thật để được tự do. Chúa chính là Sự Thật, xin cho chúng con một lòng gắn bó với Chúa, để chúng con có đủ can đảm làm chứng cho Sự Thật giữa thế giới giả dối này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh để khám phá ra sự thật từ cuộc đời của Chúa Giêsu mà đi theo Ngài cho đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250