27/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

317

“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Như Mẹ: Qua các dấu chỉ của khăn liệm, người “môn đệ Chúa yêu” tin Chúa đã phục sinh. Chính tình yêu làm cho nhạy bén. Sự nhạy bén làm phát sinh niềm tin. Khi yêu nhau người ta dễ nhận ra những tín hiệu của nhau. Nếu yêu Chúa thực sự, chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang sống động trong cuộc sống hôm nay.

Với Mẹ: Con người đời nay rất dễ rơi vào tình trạng chối từ Chúa. Có rất nhiều dấu chỉ cho chúng con biết sự hiện diện của Chúa qua công trình tạo dựng của Ngài. Xin cho chúng con có thể nhận biết rằng Chúa thật cao cả, đầy quyền năng và cũng có một tình thương vô biên.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, nhiều người hôm nay không thấy được bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời, xin giúp họ thấy được quyền năng của Chúa qua công trình tạo dựng.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250