21/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

222

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi,
Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em
chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

Như Mẹ: Thực thi ý Chúa là điều quan trọng đối với người tín hữu. Tuy nhiên, trong thực tế, con người ta thích làm theo ý mình hơn ý Chúa, nhiều lúc còn buộc Chúa theo ý mình. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta qua việc Người đã hết lòng thực hiện ý Cha. Vì đối với Chúa Giêsu, thi hành ý Cha là lương thực, là lẽ sống của Người.   

Với Mẹ: Ý Chúa là muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Xin Chúa ban ơn soi sáng để loài người chúng con biết nhận ra ý Ngài trong cuộc đời mà thực hiện cho trọn.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ giúp chúng con thực hành Lời Chúa trong đời sống thường ngày với lòng mến thiết tha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250