21/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

407

“Cha của Thầy ở trên trời
cũng sẽ đối xử với anh em như thế,
nếu mỗi người trong anh em không hết lòng
tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Như Mẹ: Ở đời muốn người khác tha thứ cho mình là một điều dễ; còn để tha thứ cho người khác là một điều khó. Chúa Giêsu dạy chúng ta không chỉ là tha thứ một đôi lần, mà là tha thứ không giới hạn. Sống trên đời này, chúng ta thường mắc lỗi nhau, có tha thứ thì lòng chúng ta mới được nhẹ nhàng. 

Với Mẹ: Chúa là Đấng hay tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến cảnh khốn cùng của kiếp người chúng con mà làm cho chúng con trở nên đáng yêu hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, con người hôm nay đang sống trong sự bủa vây của thù hận. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống bao dung với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250