20/06/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

218

“Người cho mặt trời của Người mọc lên
soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45).

Như Mẹ: Con người chúng ta thường lấy “mình” làm trung tâm. Chúng ta dùng nguyên tắc đổi chác để cư xử với nhau, nghĩa là chỉ yêu người yêu mình, chống lại kẻ chống mình. Nhưng con cái Thiên Chúa thì không được phép sống như thế. Thiên Chúa là sự hoàn thiện, Ngài không phân biệt kẻ tốt người xấu!

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con là con cái Cha nhưng lại thích du nhập thói gian ác của thế gian vào mình. Xin Cha dạy chúng con biết sống yêu thương, yêu thương ngay cả những người chê ghét chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con sống tâm tình hoán cải, để từ nay lấy yêu thương làm kim chỉ nam cho cuộc đời. Dù không được người đời yêu thương, thì chúng con vẫn biết sống tin yêu nơi Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250