16/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

69
“Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21).
Như Mẹ: Lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự phản bội của một trong số các tông đồ khiến các ông trở nên bối rối và lo lắng. Đó là kế hoạch nhiệm mầu đã được định sẵn, tuy đau đớn nhưng Người chấp nhận tất cả vì vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Biết là vậy, nhiều lúc chúng ta lại cả dám mang khuôn mặt phản bội đối với Chúa.
Với Mẹ: Xưa kia, Giuđa phản bội Chúa một lần; ngày nay, loài người phản bội Chúa nhiều lần. Xin Chúa lấy máu châu báu đã đổ ra trên bàn thờ thập giá mà tẩy xóa sự thờ ơ, lòng ích kỷ, sự gian trá... của con người chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho con người ngày nay biết nhìn lên Chúa Giêsu chịu khổ hình, để thấy được niềm hy vọng phục sinh.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250