14/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

282

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng
men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 9,15).

Như Mẹ: Con người ta thường thích những hào nhoáng bên ngoài. Đó là một thứ men Pharisêu. Người Pharisêu thích thể diện bên ngoài, còn bên trong lại đầy gian dối và độc ác. Cái độc ác, man trá là men Hêrôđê. Người Kitô hữu được mời gọi sống chân thành và hiền hoà với tha nhân từ suy nghĩ đến hành động.

Với Mẹ: Chúa là Đấng rất mực trung thành và giàu lòng thương xót. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con cho nên tinh tuyền thanh sạch. Xin cho chúng con có tấm lòng bác ái và chân thành để biết hành xử nhân ái với nhau.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đã luôn sống chân thành với Chúa và tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng con sống thành thật trong suy nghĩ, lời nói và cả trong hành động nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250