13/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

101

“Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời rất rõ và xác quyết: “ai tự hạ, coi mình như em nhỏ, là người lớn nhất trong Nước Trời”. Nhưng thế nào là trở nên như trẻ nhỏ? Trẻ nhỏ thì đơn sơ. Trẻ nhỏ thì chân thành. Trẻ nhỏ thì tin tưởng vào cha mẹ chúng. Ta được mời gọi trở nên như trẻ nhỏ, hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha, với tâm hồn đơn sơ và chân thành...

Với Mẹ: Nhiều trẻ em ngày nay đang bị đầu độc bởi những trò chơi đầy bạo lực và dâm dục, xin Cha gìn giữ chúng cho khỏi những thói đời gian trá, để sống tâm tình đơn sơ và thành thật của người con thảo với Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Mẹ đã làm mẹ trong gia đình, xin Mẹ hướng dẫn các bậc cha mẹ biết giáo dục con cái theo tinh thần của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250