12/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

290

“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ” (Lc 6,12).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng với Thiên Chúa Cha khi chọn lựa các tông đồ. Cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra ý Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã không chọn những người xuất sắc, nhưng đã chọn những người bình thường, thậm chí là kém cỏi: làm nghề chài lưới, ít học, người thu thuế bị khinh khi, chê ghét… Dù chúng con không đáng gì, nhưng Chúa đã chọn chúng con làm con Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng với danh hiệu này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ luôn liên kết với Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết cầu nguyện nhiều hơn với Chúa Giêsu, để nhờ Người, mà dâng lên Chúa Cha tất cả mọi vinh quang, danh dự và uy quyền.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250