12/03/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

84
“Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,10).
Như Mẹ: Lời kinh mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ thật ngắn gọn, đơn sơ nhưng đó chính là tất cả những gì Thiên Chúa muốn nghe khi chúng ta cầu nguyện cùng Người, và đó cũng là khuôn mẫu cho tất cả lời cầu nguyện của chúng ta. Người không cần chúng ta nói hay và nói nhiều. Người muốn chúng ta có lòng yêu mến và tín thác nơi Người.
Với Mẹ: Cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng con cầu nguyện, như xưa Chúa đã dạy các tông đồ. Xin cho chúng con luôn biết mang lấy tâm tình của Chúa mà cầu nguyện với Chúa Cha.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ giúp giới trẻ ngày nay, là những người đang phải bon chen với cuộc sống cơm áo gạo tiền, để họ hiểu được giá trị của việc cầu nguyện cần thiết như thế nào.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250