12/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

81
“Sao môn đệ ông vi phạm
truyền thống của tiền nhân
(Mc 7,5).
Như Mẹ: Vì lòng ganh tị, những người Pharisêu cùng các kinh sư luôn tìm cách lên án Chúa. Những người này tự coi mình là đạo đức thánh thiện, nên họ cảm thấy không cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã lên án lối sống giả tạo ấy và cũng cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về cách sống đạo của mình.
Với Mẹ: Lên án và chỉ trích người khác là một thói xấu nơi con người, xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống khiêm nhường trước Chúa cũng như trước mặt anh chị em đồng loại, và đồng thời xin cho chúng con biết tôn trọng những người có những khác biệt với chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin Mẹ giúp chúng con biết sống yêu thương và tôn trọng tha nhân như Chúa Giêsu đã truyền.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250