11/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

158
“Đức Giêsu ra núi cầu nguyện, đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12).
Như Mẹ: Trước khi làm bất cứ việc gì, Chúa Giêsu đều dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa Cha để biết thánh ý của Người. Hôm nay, Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng với Cha trước khi chọn các tông đồ.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chọn những con người xuất sắc, mà lại chọn những con người bình thường, thậm chí là rất kém cỏi. Chúng con cũng chẳng đáng là gì, nhưng Chúa lại mời gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con hết lòng gắn bó với Chúa, để sống xứng đáng làm con cái của Cha trên trời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa trên hành trình làm chứng cho Chúa giữa dòng đời và cùng nhau theo Chúa tiến về Quê Trời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250