11/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

207

“Đức Giêsu thấy đám đông
thì chạnh lòng thương” (Mt 9,36).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là hình ảnh của vị “mục tử nhân lành” hiện ra thật rõ trước một đám đông dân chúng lầm than, nghèo khổ. Người đã chạnh lòng thương với đoàn chiên bé nhỏ, bơ vơ, đói khát về cả vật chất lẫn tinh thần. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ của Lòng Thương Xót Chúa đối với dân chúng lầm than.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Trước một thế giới đề cao vật chất và hưởng thụ, Người mời gọi chúng con chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ, thiếu thốn của anh chị em mình. Xin giúp chúng con dám dấn thân lên đường đem Tin Mừng của Chúa đến với những ai còn đói khát ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng, xin Mẹ giúp chúng con thanh tẩy trái tim chai lì để mặc lấy trái tim từ ái của Chúa mà biết yêu mến anh chị em khổ đau sầu buồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250