10/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

292

“Maria đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10,42).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến viếng thăm Mácta và Maria. Mácta tất bật lo cơm nước cho Chúa, trong khi đó thì Maria chỉ cung kính và say mê ngồi nghe những lời Ngài dạy. Chúa đã nhận định về cách sống của cô Maria: “Maria đã chọn phần tốt nhất”. Chúa muốn chúng ta lắng nghe Lời Chúa, đó là cách thế của người môn đệ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người trong thế giới thực dụng ngày nay coi trọng hiệu quả. Người ta cho rằng việc cầu nguyện hay lắng nghe Lời Chúa là một việc vô ích, mất thời gian. Xin dạy chúng con biết chọn phần tốt nhất.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân,
xin giúp chúng con ý thức cầu nguyện là tâm sự với Chúa. Chúng con cần cầu nguyện để được Chúa dẫn đường chỉ lối cho chúng con đi, và vì đó là cách Chúa ưa thích.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250