10/07/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

125
“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương…” (Mt 9,36).
Như Mẹ: Khi thấy dân chúng lầm than, vất vưởng không người chăn dắt, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Tình thương của Chúa vẫn luôn bao bọc mỗi người chúng ta mọi nơi, mọi lúc và qua hết mọi thời. Ai đến với Chúa giàu tình thương xót thì không bị thất vọng bao giờ.
Với Mẹ: Lạy Chúa! Sống trong một thế giới đề cao vật chất và hưởng thụ, Chúa mời gọi chúng con chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ và thiếu thốn của anh em mình. Xin giúp chúng con dám dấn thân lên đường đem Tin Mừng yêu thương của Chúa đến với những ai còn đang đói khát ơn cứu độ.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin giúp chúng con thanh tẩy trái tim chai lì để mặc lấy trái tim từ ái của Chúa mà biết yêu mến anh chị em đau khổ sống xung quanh.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250