09/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

66

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,38).

Như Mẹ: Chúa Giêsu chạnh lòng thương trước đám đông dân chúng lầm than vất vả như chiên không người chăn dắt. Quả thật, ngày nay hơn bao giờ hết, nhiều người đang sống trong cảnh cùng quẫn, khổ sở và bế tắc nhưng lại không có người đến viếng thăm an ủi. Rất cần có nhiều người dám dấn thân phục vụ cho những người đang ở trong hoàn cảnh bi đát này.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc chúng con lầm tưởng việc truyền giáo là của các cha và các sơ, còn chúng con được miễn chuẩn. Xin Chúa làm cho chúng con biết sẵn sàng cộng tác vào công việc truyền giáo và gặt hái này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên bước đường dấn thân phục Chúa qua việc tông đồ mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250