09/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

226

“Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô biên, mà Chúa Giêsu lại là Con Thiên Chúa, nên Người cũng có quyền phép. Vì Người là Thiên Chúa, nên lời giảng dạy của Người có uy quyền và có sức lay động lòng người. Chỉ nơi Người mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Ước gì chúng ta biết lấy Lời của Người làm kim chỉ nam hướng dẫn đời sống mình. 

Với Mẹ: Chúa là Thầy dạy muôn dân, xin cho các vị mục tử trong Giáo Hội biết cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa để giúp dân ngoại nhận ra con đường đưa đến sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin hướng dẫn các thầy cô giáo biết truyền đạt những giá trị cao đẹp cho học sinh của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250