08/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

414

Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Cứ yên tâm,
chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).

Như Mẹ: Sợ hãi là một trạng thái tâm lí luôn gắn liền với con người. Tại sao lại phải sợ, và sợ cái gì? Người ta thường sợ nhiều thứ: sợ ma, sợ chết, sợ bóng tối…! Người ta sợ vì thiếu cái gì đó mang lại bình an và vững chắc. Chúa Giêsu là điểm tựa vững chắc, là sự sống và ánh sáng của trần gian. Ai tin vào Ngài thì cứ yên tâm nhé, Ngài là điểm tựa bình an.

Với Mẹ: Chúa đã trấn an các môn đệ là “cứ yên tâm” vì có Chúa hiện diện ở đó. Xin Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con, để dù cho bão gió mưa sa, chúng con vẫn một lòng an tâm tựa nương vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin Mẹ an ủi và nâng đỡ chúng con, khi chúng con gặp thử thách trên đường đời gian nguy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250