08/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

85
“Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37a).
Như Mẹ: Chúa làm phép lạ hóa bánh để biểu lộ Lòng Thương Xót trước đám đông dân chúng. Như các Tông đồ đã đóng góp năm chiếc bánh và hai con cá của mình vào phép lạ hoá bánh ra nhiều, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào sứ vụ mang Chúa đến cho con người ngày hôm nay theo khả năng, bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.
Với Mẹ: Lạy Chúa, trước bao cảnh đời túng nghèo và bệnh tật, chúng con thấy thổn thức nhưng đành bất lực. Chúng con xin dâng lên Chúa những nỗ lực cố gắng nhỏ bé hằng ngày của chúng con, xin Chúa xoa dịu những vết thương, vất vả  và khổ đau của họ.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng chia sẻ những gì Chúa ban cho những người bất hạnh.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250