07/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

127
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27).
Như Mẹ: Giữa sóng gió, con thuyền của các môn đệ gần như chìm, nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu đã đến và trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Sự hiện diện của Người đã làm cho các môn đệ được an tâm. Chúng ta cũng cần được Chúa hiện diện bên cạnh, vì đó là một bảo đảm vững chắc cho chúng ta trước sóng gió cuộc đời.
Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều đau khổ và cám dỗ khiến chúng con lo âu sợ hãi đến chao đảo giữa dòng đời. Xin Chúa hiện diện với chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách nặng nề.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin giúp các bậc phụ huynh sống nhân đức can đảm trong đời sống đức tin đầy thử thách ngày nay, để họ nên gương sáng cho con cái mình.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250