05/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

234

“Phúc thay mắt nào được thấy
điều anh em thấy” (Lc 10,23).

Như Mẹ: Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nguồn tri thức của con người thu nhận được chủ yếu nhờ thị giác. Điều gì mang lại phúc lành cho người ta nhiều nhất? Bao nhiêu người ước ao thấy Đấng Cứu Độ của trần gian mà không được thấy. Các môn đệ được tận mắt chứng kiến Chúa Cứu Thế, được nghe và được thấy những điều kỳ diệu Người làm. Họ thật có phúc!

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha đã thương ban Con Một của Cha cho chúng con. Xin cho con người ngày hôm nay, dù không thấy tận mắt, vẫn một lòng tin vào Con Cha là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ thật diễm phúc vì đã tin, xin giúp chúng con tin những điều Hội Thánh dạy về Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250