05/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

143
“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17).
Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng đáng được ca ngợi, chúc tụng và thờ phượng. Ngài là Cha của chúng ta, còn chúng ta là con. Như thế chúng ta phải trả về cho Ngài điều chúng ta cần phải làm là phụng thờ Ngài và hiếu thảo với Ngài. Đó là việc cao trọng nhất và cần thiết nhất. Làm như thế không thêm gì cho Chúa cả, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường không phân biệt đâu là điều cần thiết mà chúng con phải kiếm tìm và đạt tới. Xin cho chúng con biết ưu tiên cho việc chúc tụng, ngợi khen và thờ phượng Chúa, vì đó là việc chính đáng, phải đạo và mang lại ơn sủng cho chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin giúp chúng con biết tìm về Chân-Thiện-Mỹ là chính Chúa, vì Ngài là nguyên lý, cùng đích và lẽ sống của chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250