04/04/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

376

“Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi,
tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23).

Như Mẹ: Thế gian là nơi tạm bợ, mọi sự trong thế gian này rồi sẽ qua đi. Thiên Chúa là Đấng siêu việt, vượt trên mọi sự và không hề thay đổi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Người không thuộc về thế gian này. Ngài là Đấng đến để mang lại ánh sáng cứu độ cho những ai sống trong thế gian này.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian để mở đường dẫn đưa con người sống ở trần gian về Nước Trời. Xin Chúa dủ thương thánh hoá chúng con, để chúng con sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, một lòng hướng lên trời cao. 

Nhờ Mẹ: Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin Mẹ đoái thương nhìn đến con cháu Evà đang ở dưới thế này mà hướng dẫn họ biết hướng nhìn lên những thực tại trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250