03/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

252

“Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9,51).

Như Mẹ: Đức Giêsu biết trước những gì đang chờ đón Người ở Giêrusalem, thế nhưng Người vẫn nhất quyết lên đường. Thái độ nhất quyết cho thấy Người đã sẵn sàng để thực thi thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta, dù sống ở địa vị nào, luôn sẵn sàng làm theo Ý Chúa Cha. Vì có làm theo Ý của Ngài, chúng ta mới được vào Nước Trời.

Với Mẹ: Vâng phục cách triệt để là thái độ của Đức Giêsu trước sứ vụ cao cả mà Cha đã trao phó. Xin Cha sai Chúa Thánh Thần đến trên mỗi người chúng con, để chúng con biết thực thi Ý Cha trong cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ đã trải qua nhiều gian khổ trong cuộc đời ở trần gian. Xin Mẹ giúp chúng con trung thành đi theo Chúa cho đến cùng, bất chấp mọi gian nguy!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250