02/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

79
“Các thiên thần của họ ở trên trời” (Mt 18,10).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng ghi lại lời giáo huấn của Đức Giêsu về giá trị của những người sống “tinh thần thơ ấu”. Thiên Chúa sẽ gửi các thiên sứ đến chăm sóc và gìn giữ họ, đó là các thiên thần bản bệnh. Các ngài chăm sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh như người mẹ thương con, như đạo sư dẫn lối đưa đường...
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết năng lắng nghe lời hướng dẫn của các thiên thần bản mệnh để trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết năng tưởng nhớ đến các thiên thần bản mệnh để tin tưởng vào sự dẫn dắt, gìn giữ và giúp đỡ của các ngài trên mọi nẻo đường.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250