02/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

192

“Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi,
như ngôn sứ Isaia đã nói” (Ga 1,23).

Như Mẹ: Thực tế cuộc sống cho chúng ta biết rằng ai cũng muốn được hạnh phúc. Nhưng muốn có hạnh phúc hay muốn được ơn cứu độ, chúng ta phải tìm kiếm. Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu độ con người. Ai sẵn sàng mở lòng ra thì Đức Chúa sẽ đến ở với người ấy. Người nào được Đức Chúa ở cùng, thì người ấy được bình an, được ơn cứu độ, bởi vì chính Ngài là nguồn mạch bình an và nguồn ơn cứu độ.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian, nhưng người nhà lại không đón nhận. Xin Chúa hạ cố đến viếng thăm những ai đang sống trong u mê, lầm lạc và tội lỗi. Xin chiếu ánh sáng chân lí vào trong tâm hồn họ, giúp họ nhận ra Ngài.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin cho chúng con luôn cố gắng tập luyện nhân đức, để mỗi ngày chúng con trở nên hoàn thiện hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250